Badania Nieniszczące

Wraz ze wzrostem wymagań zleceniodawców badania NDT wykonuje się na każdym etapie produkcji, międzyoperacyjne ,odbiorcze a także eksploatacyjne. Pozwalają one potwierdzić brak wad niedopuszczalnych, których szczegółowy katalog umiejscowiony jest w obowiązujących normach.

Głównym celem jest potwierdzenie jakości materiału, eliminacja z procesów produkcyjnych  wadliwych  elementów oraz zmniejszenie zawodności użytkowanych  konstrukcji. Szybsze wykrycie i usunięcie istniejących pęknięć, rozwarstwień, korozyjnej utraty grubości pozwoli na przedłużenie czasu żywotności danej konstrukcji i  zaoszczędzenia kosztów budowy nowej i przestoju produkcyjnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski