Pracujemy na maszynie wytrzymałościowej HT 2101

Próba zginania przeprowadzana jest w celu sprawdzenia plastyczności złączy oraz wykrycia ewentualnych niezgodności spawania lub zgrzewania.

Polega na poddaniu próbki o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym lub wielobocznym odkształceniu plastycznemu przez zginanie, bez zmiany kierunku obciążenia, aż do osiągnięcia określonego kąta zgięcia.

Kryteria oceny przeprowadzonych badań statycznej próby zginania określone są w normach przedmiotowych. Wszystkie przypadki pęknięć i złamań są poddawane dokładnym oględzinom  celem stwierdzenia ich przyczyny i odnotowane w protokole badania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski